Ako správne merať nohu?

Ak chcete zistiť, aká topánočka je tá najvhodnejšia pre Vaše dieťaťa, musíte obe nôžky odmerať.

Tu je postup:

Zmerať nožičku môžete dvoma spôsobmi. Pred meraním si obujte dieťatko do tenkej ponožky, ak idete kupovať jarnú alebo jesennú obuv, do hrubšej ponožky, ak plánujete kupovať zimnú obuv, poprípade naboso, ak chcete kupovať sandálky, či inú letnú obuv.

1.spôsob:

  • na podlahu, tesne k stene, či k nejakému schodu alebo stupienku priložíte papier, alebo vrchný diel z krabice
  • položte nožičku dieťatka na papier/krabicu s pätou opretou o stenu
  • prsty musí mať dieťa vždy vyrovnané a malo by mať prenesenú váhu na tej nohe, ktorá sa práve meria
  • na papieri urobte značku na mieste, kde končí najdlhší pst
  • šírku nôžky odmeriame podobne, t.j. uložíme nôžku bokom ku stene a urobíme značku v najširšej prstovej časti
  • následne pravítkom odmeriame dĺžku, aj šírku chodidla

 

2. spôsob

  • na podlahu umiestnite papier a prilepte ho lepiacou páskou
  • podložte naň celé chodidlo dieťatka (je dôležité, aby dieťatko malo vyrovnané všetky prsty na nôžke a prenieslo Váhu na nohu, ktorá sa práve meria)
  • obkreslite celú nôžku alebo stačí naznačiť, kde sa nachádza najdlhší prst na nôžke a päta
  • pravítkom zmerajte vzdialenosť medzi najvzdialenejšími bodmi

 

Vždy odmerajte obe nôžky, pretože sa môže stať, že jedna noha je dlhšia ako tá druhá. Ak už máte potrebné údaje, teda dĺžku aj šírku chodidla, je ešte potrebné, aby ste ku dĺžke chodidla (tej dlhšej nôžky) prirátali potrebný nadmerok.

Správne odmeranie oboch nôžok je prvým a dôležitým krokom k výberu správnej topánky.

https://www.ilovebarefoot.sk/ako-spravne-merat-nozku-na-barefoot-obuv/

 

 

 

Od stredu päty po prostredný prst vedie os chodidla.

A – dĺžka chodidla – meria sa pravítkom od stredu päty po najdlhší prst

B – šírka chodidla – meriame pravítkom ako kolmicu na os chodidla v najširšom mieste.

 

Ako určiť typ priehlavku?

Pri výbere topánok sa zameriavame prevažne na dĺžku a šírku nôžky, no často krát zabúdame na typ priehlavku. Ukážka, ako zmerať výšku priehlavku. Vďaka tomuto meraniu je väčšia šanca, že sa do vhodnej topánky trafíte. Pre posúdenie sú použité dva rôzne postupy od www.vpavucine.cz. Oba postupy sú vám predstavené a zároveň porovnané, či fungujú rovnako. Na meranie použili obyčajný krajčírsky meter, no pokojne môžete použiť špagátik alebo stuhu, ktorú následne premeriate pravítkom.

 

1. POSTUP

Krajčírsky meter vedieme od stredu päty cez najvyššiu časť priehlavku naspäť k stredu druhej strany päty.

 

Figurant (nameraných 15,6 cm, dĺžka chodidla 15,6 cm):

Ako určiť typ priehlavku 1

Keď už máme potrebné údaje, porovnáme zmeraný obvod s dĺžkou chodidla.

 

Ak sú obe čísla približne rovnaké, priehlavok je normálny.
Ak je takto nameraný údaj väčší ako dĺžka chodidla, priehlavok je vysoký.
Ak je takto nameraný údaj menší ako dĺžka chodidla, priehlavok je nízky.
Výsledok: NORMÁLNY PRIEHLAVOK

 

2. POSTUP

Krajčírsky meter veďte kolmo od zeme cez najvyššiu časť priehlavku naspäť na zem na druhej strane chodidla. Číslo, ktoré nameriame, vydelíme dvoma a dostaneme výšku priehlavku.

 

Figurant (nameraných 12,2 cm, polovica dĺžky chodidla 7,8 cm, 1/3 dĺžky chodidla je 5,2):

Namerané výsledky interpretujeme nasledovne:

 

Ak je výška priehlavku medzi 1/3 a 1/2 dĺžky chodidla, tak je priehlavok normálny.

Ak je výška priehlavku viac ako 1/2 dĺžky chodidla, tak je priehlavok vysoký.

Ak je výška priehlavku menej ako 1/3 dĺžky chodidla, tak priehlavok nízky.

Pre výpočet teda platí:

Dĺžka chodidla je 15,6 cm, 1/3 je 5,2 a 1/2 je 7,8. Výška priehlavku bola 6,1 cm, hodnota je teda medzi 1/3 a 1/2 dĺžky chodidla, priehlavok je normálny.

 

Výsledok: NORMÁLNY PRIEHLAVOK

https://bosacik.sk/blog/clanky/ako-urcit-typ-priehlavku

Follow us on Facebook